Skip links

Ta førerkort

Personbil

Klasse B gjelder internasjonalt for føring av motorvogn med en tillatt totalvekt på høyst 3500 kg og som er godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører. Med klasse B kan du også etter hovedregelen for bilsertifikat trekke tilhenger med tillatt totalvekt høyst 750 kg. Er bilens tillatte totalvekt 3500 kg, kan vogntogets (bil + tilhenger) tillatte totalvekt være inntil 4250 kg. Minstealderen for klasse B er 18 år.

Det kan også være tillatt å trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg med klasse B. Etter den såkalte «campingvogn-regelen» kan man med klasse B trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg hvis summen av tilhengerens tillatte totalvekt + bilens tillatte totalvekt er høyst 3500 kg. Trekker man bilens tillatte totalvekt ifra 3500 kg, finner man tilhengerens maksimum tillatte totalvekt.  «Tillatt totalvekt» finner du i vognkortene til bilen og tilhengeren.

Med førerkort for «Personbil med tilhenger» Klasse B96 kan du kjøre bil og tilhenger som til sammen har tillatt totalvekt 4250 kg. Førerretten krever minst 7 timer obligatorisk opplæring, men ikke ny oppkjøring. Når opplæringen er registrert i vårt datasystem (3 dager etter fullført opplæring), kan du møte på en trafikkstasjon og bestille nytt førerkort. Dersom du er usikker på tillatt vekt på tilhenger til din førerkortklasse kan du bruke Statens vegvesens tilhengerkalkulator.

Med førerkort for «Personbil med tilhenger» Klasse BE kan du kjøre vogntog bestående av motorvogn som omfattes av førerkortklasse B og tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 3500 kg. I Norge omfatter denne førerkortklassen også føring av traktor og motorredskap, med totallvekt under 25.000 og maksimal hastighet på 40 km/t, med og uten tilhenger. Opplæringen innebærer minst 7 timer obligatorisk opplæring samt krav til ny oppkjøring.

Ved trekking av tilhenger bak bil må du alltid sjekke i bilens vognkort hva som kjøretøyteknisk er «tillatt hengervekt», dvs. maksimal aktuell totalvekt for tilhenger etter denne bilen. Den vekten er fastsatt av bilfabrikanten, og må ikke overskrides uansett hvilken førerkortklasse du har. Resultatet kan bli at du kan trekke tilhengeren, men ikke med full last. Bare når bilens tillatte hengervekt er lik eller høyere enn tilhengerens tillatte totalvekt, kan tilhengeren lastes fullt opp. Du må heller ikke overskride bilens «tillatte vogntogvekt», dvs. summen av bilens og tilhengerens aktuelle totalvekt.

Lastebil

Henriksen Sjåførskole AS tilbyr i samarbeid med Karlsen Sjåførskole i Sørkjosen, opplæring til førerkort for lastebil i Troms, Klasse C. Opplæringen i forbindelse med førerkort for lastebil og vogntog i Troms tar normalt mellom 3 og 4 uker å fullføre. Førerkort Klasse C for «Lastebil» gir førerett i Klasse B og annen motorvogn over 3 500 kg som er godkjent for transport av max 8 passasjerer i tillegg til fører. Klassen omfatter også vogntogn bestående av motorvogn innenfor kravene nevnt over, og tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg. I tillegg omfatter også Klasse C førerett for føring av traktor med tilhenger med maksimal hastighet 40 km/t.

Førerkort Klasse CE for «Lastebil med tilhenger» gir førerett i Klasse BE i tillegg til føring av vogntog bestående av motorvogn over 3 500 kg som er godkjent for transport av max 8 passasjerer i tillegg til fører og tilhenger med totalvekt over 750 kg. Førerkortklassen omfatter også førerett til føring av traktor med tilhenger.

Selv om du med Klasse C eller CE kan trekke tilhenger med tillatt totalvekt enten opptil 750 kr eller over 750 kg etter førerkortforskriften, må du alltid sjekke i lastebilens vognkort for hva som kjøretøyteknisk er «tillatt hengervekt», dvs. maksimal aktuell totalvekt for tilhenger til denne bilen. Denne vekten er fastsatt av bilfabrikanten, og må ikke overskrides uansett hvilken førerkortklasse du har.

Buss

Førerkort Klasse D for «Buss» gir førerett i Klasse B samt for motorvogn godkjent for transport av flere enn 8 passasjerer i tillegg til fører, samt leddbuss og tilhenger til buss med tillatt totalvekt på høyst 750 kg.

Førerkort Klasse DE for «Buss med tilhenger» gir førerett for Klasse BE i tillegg til førerett for motorvogn godkjent for transport av flere enn 8 passasjerer i tillegg til fører med tilhenger med tillatt totalvekt på over 750 kg.

Selv om du med Klasse D eller DE kan trekke tilhenger med tillatt totalvekt enten opptil 750 kg eller over 750 kg etter førerkortforskriften, må du alltid sjekke i bussens vognkort for hva som kjøretøyteknisk er «tillatt hengervekt», dvs. maksimal aktuell totalvekt for tilhenger til denne bussen. Denne vekten er fastsatt av bilfabrikanten, og må ikke overskrides uansett hvilken førerkortklasse du har.

Snøscooter

Førerkortklasse S for «Snøscooter» gir førerett for kjøring av beltemotorsykkel med og uten tilhengerslede. Minstealderen for førerett innenfor denne klassen er 16 år. Inntil førerkortinnehaveren fyller 18 år gjelder førerkortklassen kun for beltemotorsykkel klasse 1 som betyr at beltemotorsykkelen har et forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,20 kW/kg. Vær oppmerksom på at det finnes mange miljømessige og trafikale restriksjoner på hvor og hvordan du kan kjøre med snøscooter selv om du har slik førerrettighet. Kjøring på offentlig vei med snøscooter er normalt forbudt.