Skip links

Velg kurs

Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs er det første steget mot sertifikatet. Er du mellom 15-25 år må du gjennomføre trafikalt grunnkurs hos en godkjent kjøreskole før du kan begynne å øvelseskjøre privat eller hos kjøreskole. Du må minst være 15 år eller gå i 10. klasse for å kunne ta trafikalt grunnkurs. Dersom du er over 25 år er du fritatt fra den teoretiske delen av grunnkurset og kan øvelseskjøre så lenge du har legitimasjon med deg som bekrefter alder. Alle må derimot gjennomføre førstehjelpskurs samt mørkekjøring.

Trafikalt grunnkurs har en varighet på 17 timer og er delt inn i teoretisk opplæring av punkt 1-4 i listen, og praktisk opplæring og demonstrasjon av punkt 5-7 i form av førstehjelpskurs og mørkekjøring.

Hva lærer du på trafikalt grunnkurs?

Trafikkopplæring

Trafikk og førerrollen

Mennesket i trafikken og samhandling

Trafikkopplæring, øvelseskjøring og kjøreerfaring

Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp

Tiltak ved trafikkulykke

Trafikant i mørket (mørkekjøring)

Mørkekjøring

Som en del av trafikalt grunnkurs må alle gjennomføre mørkekjøring. Mørkekjøring består av teoretisk gjennomgang samt praktisk demonstrasjon av årsakssammenhenger ved ulykker i mørket, vurdering av risiko samt rett lysbruk og atferd ved kjøring, parkering og nødstopp i mørket.

Statens vegvesen anbefaler at du gjennomfører mørkekjøring så tidlig som mulig i din kjøreopplæring, ettersom muligheten til øvelseskjøring er begrenset før du har gjennomført mørkekjøring. Dersom du har gjennomført trafikalt grunnkurs uten mørkekjøring i perioden 16. mars – 31. oktober kan du øvelsesskjøre i samme periode. For å ha rett til å øvelseskjøre i perioden 1. november – 15. mars må du gjennomføre mørkekjøring.

Førstehjelpskurs

Førstehjelpskurs er sammen med mørkekjøring to obligatoriske deler av trafikalt grunnkurs som gjelder for alle i alle aldre. Førstehjelpskurset bidrar til å opparbeide forståelse for hver trafikants ansvar og plikter ved ulykker, tiltak som må gjennomføres samt enkel førstehjelp.

MC-Kurs

MC-kurs består av den obligatoriske og grunnleggende teoretiske opplæringen til motorsykkelsertifikat Klasse A1, A2 og A. Dersom du har førerett i en av disse klassene fra før av trenger du ikke gjennomføre dette kurset på nytt.

MC-kurs består av 3 timer teoretisk opplæring hvor du blant annet lærer om:

  • Hva kjøring med motorsykkel innebærer
  • Hvordan du kan unngå ulykker
  • Påbudt sikkerhetsutstyr og motorsykkelbekledning

Mopedkurs

På samme måte som ved motorsykkelopplæring må alle som ønsker mopedsertifikatet gjennomføre et obligatorisk teorikurs. Teorikurset varer i 3 timer og skal gi deg grunnleggende forståelse for mopedkjøring og hva det innebærer.

Lastsikringskurs

Lastsikringskurs er en obligatorisk del av sertifikat for lastebil Klasse C. Kurset har en varighet på 9 timer og inkluderer opplæring i regler for lastsikring, lastsikringsutstyr, ulike måter å sikre last samt kontrollering av lastsikringen.

Som en del av opplæring innenfor førerkort klasse B96 og BE «Personbil med tilhenger» må det også gjennomføres et 2 timers kurs for å opparbeide forståelse for viktigheten av å sikre og merke last. I løpet av kurset lærer du også flere måter å sikre lasten på.